MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij zijn van mening dat wanneer je deelneemt aan de maatschappij, je daarvoor ook een verantwoordelijkheid draagt. Bovendien beseffen wij ons dat we als bedrijf een voorbeeldfunctie hebben richting onze klanten en leveranciers. 

Bij het nemen van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid is het doneren aan een goed doel natuurlijk een goed begin. Maar om echt een verschil te maken moet het wat ons betreft deel uit gaan maken van de organisatie, het moet als het ware worden opgenomen in de cultuur van je organisatie. Een combinatie van slim ondernemen en daarbij anderen te laten meeprofiteren is wat ons betreft de beste oplossing voor langdurige duurzaamheid.

Opkikker

Zo heeft 4DotNet onlangs haar ietwat verouderde energie onzuinige server park van de hand gedaan. Vervolgens hebben wij deels gekozen voor een cloudoplossing en deels voor moderne en energiezuinige servers. Uiteindelijk zal onze gehele infrastructuur naar de cloud verhuizen. De opbrengst van de verkoop van onze oude servers hebben wij gedoneerd aan stichting Opkikker, waar kinderen die langdurig zijn opgenomen in het ziekenhuis een fijne dag kunnen beleven. (www.opkikker.nl). 

Stichting AAP

Een ander initiatief is het uitsparen van papier en toner inkt, waarbij de meeste documenten digitaal verwerkt worden. De toners die we nog opmaken zamelen we in voor recycling waarbij de opbrengt naar Stichting AAP gaat. (www.aap.nl)

Stichting Kinderen van de Voedselbank

Wij steunen de stichting Kinderen van de Voedselbank. Bekijk voor meer informatie over deze stichting, die zich inzet tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland, op www.kinderenvandevoedselbank.nl.

Stichting Kansarme Kinderen In Nederland

Wij steunen de stichting Kansarme Kinderen in Nederland. Bekijk voor meer informatie over deze stichting op https://skkin.nl/

 

4DotNet is een specialist op het gebied van het Microsoft .NET Framework. Als Microsoft .NET specialist hebben wij ons volledig toegelegd op .NET software ontwikkeling en alle dienstverlening daaromheen. 4DotNet ondersteunt haar klanten met C# en VB.NET trainingen, detachering, consultancy, maatwerkprojecten en licentieverkoop.

Copyright 2017 - 4DotNet bv. • E-mail : info@4dotnet.nl • Tel.: +31 (0)522 - 24 14 48