Profiel

Allard is verantwoordelijk bij grote namen zoals DUO, DigiD, Bureau Halt, Efteling, Ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen en onderhouden van diverse informatiesystemen. 

Hij heeft in verschillende grote organisaties (profit en non-profit) gefunctioneerd als Functioneel Beheerder of als Software Developer. Door deze combinatie van rollen heeft hij grote interesse gekregen in Domain Driven Development (DDD) / TDD en SOLID. Door zijn werkervaring i.c.m. de verschillende rollen die hij heeft vervuld, is hij gaan geloven dat de interesses van een goede developer niet horen te stoppen bij de technologie. De wereld kan niet meer zonder het bestaan van IT. Veel organisaties zien IT als noodzakelijk kwaad dat zij moeten gebruiken om diverse redenen. Dit zijn zaken zoals klanttevredenheid, wet en regelgeving, concurrentie, etc.

Allard gelooft dat een goede senior software developer een grote rol kan gaan spelen om de business IT Alignment in een organisatie te verhogen. Om die reden doet hij naast technologische trainingen ook trainingen op het gebied business informatie management. Zo heeft hij onlangs o.a. een Masterprogramma Business Information Management gevolgd.

cv opvragen

Ervaring

oktober 2016 - december 2018

.NET Developer

Software oplossingen, fulltime


Allard is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten op het ERP platform genaamd Elli. Het systeem is in de loop der jaren erg groot en complex geworden. Verschillende servers en systemen zijn middels soap en json berichten met elkaar verbonden. Naast het doorontwikkelen van de software is Allard ook de meewerkend voorman van het ontwikkelteam. Hij is het aanspreekpunt voor de organisatie bij het oplossen van complexe vraagstukken van (en bij) klanten. Daarnaast houdt Allard zich ook bezig met het ontwikkelen / ontwerpen van verschillende prototypes op basis van de nieuwste .NET technologieën. Gebruikte technieken: .NET Framework 4 / 4.5x / 4.6.x , .Net Core 2.x, SQL Server, WebApi 2, .Net MVC, .NET WebForms, WCF 4.x, ADO.Net, Entity Framework 5 / 6, TDD, Javascript, Jquery, Git.

februari 2016 - september 2018

.NET Developer

Machinefabrikant, fulltime


Voortman Steel Machinery is in slechts een paar jaar een serieuze speler geworden op de wereldwijde markt van metaal snijden. Door de enorme toename van het aantal klanten werd uitbreiding van het personeelsbestand noodzakelijk. Door deze uitbreiding nam ook het aantal technische software experts toe. Allard is gevraagd om de leiding te nemen over een groep software specialisten die samen verantwoordelijk zijn voor de doorontwikkeling van de software die op machine worden geïnstalleerd. Door de toename van het aantal klanten en personeelsleden was het voor Voortman noodzakelijk om haar interne processen te her structuren zodat zij haar slagkracht in de markt niet zou verliezen. Naast dat Allard zelf ook meewerkt aan het ontwikkelen van software adviseert hij het management op welke wijze de softwareprocessen dienen te worden geïmplementeerd, met kijk op de strategische doelstellingen van de organisatie. Daarbij aanvullend adviseert Allard hoe de interne informatievoorziening ingezet dient te worden zodat de doelstellingen kunnen worden behaald. Gebruikte technieken: .NET Framework 4.0/4.5.1, SQL Server 2008/2012, Windows Forms, WPF, ADO.NET, Ninject, NSubstitute, ReSharper 9/10, TFS.

Specialiteiten

4DotNet is een specialist op het gebied van het Microsoft .NET Framework. Als Microsoft .NET specialist hebben wij ons volledig toegelegd op .NET software ontwikkeling en alle dienstverlening daaromheen. 4DotNet ondersteunt haar klanten met C# en VB.NET trainingen, detachering, consultancy, maatwerkprojecten en licentieverkoop.

Copyright 2019 - 4DotNet • E-mail: info@4dotnet.nl • Tel.: +31 (0)88 - 241 44 00

Algemene trainingsvoorwaarden