Foto van Arno

Arno

Lead Developer

CI/CD

2 jaar

ASP.NET MVC

7 jaar

Profiel

Arno is een gedreven developer met een focus op kwaliteit, continuïteit en onderhoudbaarheid. Hierbij kijkt hij niet alleen naar de code, maar naar het ontwikkelproces als geheel, van het moment dat het idee ontstaat tot aan de uitrol naar productie. Het woord “onmogelijk” daagt hem uit om het tegendeel te bewijzen. 

cv opvragen

Ervaring

januari 2017 - september 2018

Lead Developer

Reisbranche, fulltime


Introductie VSTS en het gebruik van het SCRUM template, introductie SLACK als communicatietool, introductie lokale OTAP-straat gekoppeld aan VSTS, bestaande uit diverse windows 2012 R2 servers met VSTS Build en Deployment agents, inrichting van gated builds in VSTS, inrichting van WinRM op de servers (Remote Powershell), ontwikkeling Powershell scripts voor database deployments, introductie van MSSQL Server migratiescripts op basis van een T4 template, ontwikkeling van een ALM proces d.m.v. VSTS Builds en release management voor MVC applicaties, WPF applicaties en WinForm applicaties, refactoring van interne applicaties (C#, MVC.Net) om code meer robuust en testbaar te maken. Toepassen van SOLID design principes, inrichting van VSTS Wiki met coding guidelines, beschrijvingen en installatiehandleiding van alle servers en applicaties die gekoppeld zijn aan VSTS. Gebruikte technieken: C#, VSTS, Scrum, TFVC, Release management, Powershell, WinRM, MSSQL, T4 templates, XML, XSD, code generation, Web.Config transformations, MVC, Javascript, Windows Forms, SQL, SQL Server 2016, Windows 2012 R2, Slack, Visual Studio 2017, Refactoring, ALM, CI/CD.

Specialiteiten

2 jaar

CI/CD

medior, 2 jaar7 jaar

ASP.NET MVC

ervaren, 7 jaar4DotNet is een specialist op het gebied van het Microsoft .NET Framework. Als Microsoft .NET specialist hebben wij ons volledig toegelegd op .NET software ontwikkeling en alle dienstverlening daaromheen. 4DotNet ondersteunt haar klanten met C# en VB.NET trainingen, detachering, consultancy, maatwerkprojecten en licentieverkoop.

Copyright 2019 - 4DotNet • E-mail: info@4dotnet.nl • Tel.: +31 (0)88 - 241 44 00

Algemene trainingsvoorwaarden