Object Oriented Programming using C# (OOPC)

Duur: 3 dagen
Prijs: € 1.575 p.p
Code: OOPC
Beschikbare data:

Introductie

In deze training zal worden stilgestaan bij object georiënteerde principes en welke middelen de taal C# biedt om deze principes te realiseren. Deze training is bedoeld voor ontwikkelaars die enige jaren ervaring hebben in programmeren met een niet object georiënteerde taal zoals C, VBA, Visual Basic of Pascal. Enige notie van de object georiënteerde principes is een pré. Deze training is ook geschikt voor ontwikkelaars die van een object georiënteerde taal, zoals C++, Java over willen stappen naar C# maar daarvoor een extra goede voorbereiding willen krijgen.

Deze training is een uitstekende voorbereiding op de training: MOC20483 - Programming in C# en Dotnet Core Essentials.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor ontwikkelaars die enige jaren ervaring hebben in programmeren met een niet object georiënteerde taal zoals C, Visual Basic, VBA en Pascal. 

Voorkennis

Enige jaren ervaring in programmeren in een niet object georiënteerde taal zoals VB, C, Pascal (geen scripting talen) of ervaring in een object georiënteerde taal als C++, PHP, of Java. Enige notie van object georiënteerde principes is een pré, maar geen vereiste.

De juiste voorkennis is op te doen in de training: MOC10975 - Introduction to Programming in .NET.

Trainingsoverzicht

De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde:

 • Using C# Programming Constructs
  • Declaring Variables and Assigning Values
  • Using Expressions and Operators
  • Creating and Using Arrays
  • Using Decision Statements
  • Using Iteration Statements
 • Declaring and Calling Methods
  • Defining and Invoking Methods
  • Specifying Optional Parameters and Output Parameters
 • Creating New Types
  • Creating and Using Enumerations
  • Creating and Using Classes
  • Creating and Using Structs
  • Comparing References to Values
 • Encapsulating Data and Methods
  • Controlling Visibility of Type Members
  • Sharing Methods and Data
 • Inheriting From Classes and Implementing Interfaces
  • Using Inheritance to Define New Reference Types
  • Defining Abstract Classes 
  • Defining and Implementing Interfaces
 • Decoupling Methods and Handling Events
  • Declaring and Using Delegates
  • Using Lambda Expressions
  • Handling Events
 • Building Generic Types
  • Creating and Using Generic Types
  • Defining Generic Interfaces
  • Using Generic Methods and Delegates

Vraag deze training aan