Naar kennisoverzicht

4Dotnet is onderscheiden als World-class Workplace 2023-2024

Samen met Effectory maken we met veel genoegen bekend dat we zijn onderscheiden als World-class Workplace 2023-2024. Dit label is een onderscheiding voor uitstekend werkgeverschap en onderstreept onze inzet om de bevlogenheid onder huidige en toekomstige medewerkers te bevorderen.

Effectory is 15 jaar geleden begonnen met het in kaart brengen en belonen van goede werkgevers en goed werkgeverschap, omdat zij geloven wij geloven dat organisaties waar medewerkers worden gewaardeerd beter presteren. En dat medewerkers het verschil maken. We hebben intern een organisatiebrede survey gehouden waarin de medewerkers werd gevraagd hun eigen bevlogenheid en het werkgeverschap van de organisatie te beoordelen.

We zijn uitgeroepen tot World-class Workplace omdat de eNPS- en werkgeverschapsscores boven de regionale benchmark liggen. De benchmarks van Effectory worden bepaald aan de hand van miljoenen antwoorden van medewerkers over de hele wereld. Zo weten de organisaties die als World-class Workplace worden onderscheiden zeker dat de hoge ranking is gebaseerd op een betrouwbare en zeer uitgebreide dataset.

Over World-Class Workplace

World-class Workplace, voorheen in Nederland bekend als Beste Werkgevers, is 2009 gelanceerd en inmiddels uitgegroeid tot Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. World-class Workplaces worden door hun medewerkers hoger beoordeeld dan hun branchegenoten op goed werkgeverschap. Het keurmerk is gratis en niet te koop, organisaties kunnen het alleen verdienen door een goede beoordeling van hun eigen medewerkers. Dit maakt dat het keurmerk voor sollicitanten het bewijs is dat ze bij een goede werkgever terecht komen.