MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Wij zijn van mening dat wanneer je deelneemt aan de maatschappij, je daarvoor ook een verantwoordelijkheid draagt. Bovendien beseffen wij ons dat we als bedrijf een voorbeeldfunctie hebben richting onze klanten en leveranciers. 

Bij het nemen van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid is het doneren aan een goed doel natuurlijk een goed begin. Maar om echt een verschil te maken moet het wat ons betreft deel uit gaan maken van de organisatie, het moet als het ware worden opgenomen in de cultuur van je organisatie. Een combinatie van slim ondernemen en daarbij anderen te laten meeprofiteren is wat ons betreft de beste oplossing voor langdurige duurzaamheid.

Surfkids Logo (1)

Surfkids is een online interactief platform inclusief een magazine dat elk kwartaal gratis aan kinderen in ziekenhuizen wordt aangeboden. De volgende goede doelen zijn begunstigde van het Surfkids Magazine: Stichting OpkikkerMetakids en Make a Wish foundation. Meer info vind je op www.surfkids.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Opkikker Logo

Wij hebben ons ietwat verouderde energie onzuinige serverpark van de hand gedaan. Vervolgens hebben wij deels gekozen voor een cloudoplossing en deels voor moderne en energiezuinige servers. Uiteindelijk zal onze gehele infrastructuur naar de cloud verhuizen. De opbrengst van de verkoop van onze oude servers hebben wij gedoneerd aan stichting Opkikker, waar kinderen die langdurig zijn opgenomen in het ziekenhuis een fijne dag kunnen beleven. Meer info over Stichting Opkikker vind je op www.opkikker.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting AAP Logo Een ander initiatief is het uitsparen van papier en toner inkt, waarbij de meeste documenten digitaal verwerkt worden. De toners die we nog opmaken zamelen we in voor recycling waarbij de opbrengt naar Stichting AAP gaat. Meer info over deze stichting vind je op www.aap.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Runforkika Logo
Run for KiKa is een sponsorevenement: elke deelnemer probeert zoveel mogelijk geld te verzamelen voor kinderen met kanker. De opbrengsten worden benut voor wetenschappelijk onderzoek en betere behandelmethoden. Wij hebben onze partner Voogd & Voogd (https://www.runforkika.nl/voogd-voogd) gesponsord voor het doel: Samen kinderkanker de wereld uit helpen. Meer info over de stichting KIKA vind je op www.kika.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Stichting Veiligonderwijs Logo Stichting Veilig Onderwijs zet zich in voor een veilig schoolkilmaat en het voorkomen van ongehoord gedrag w.o. pestgedrag door alle betrokkenen van de school zoals leerlingen, leerkrachten, ouders etc.

Wij sponsoren de campagne 'Stop het Pesten' van Stichting Veilig Onderwijs. Het pesten op de scholen is nog steeds een groot probleem. Het blijkt dat veel van de kinderen nog dagelijks met het pesten te maken hebben. Meer info over deze stichting vind je op www.stichtingveiligonderwijs.nl/.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Kinderenvandevoedselbank Logo 

Wij steunen Stichting Kinderen van de Voedselbank. Deze stichting, opgezet door een aantal vrijwilligers, zet zich in tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland, voor kinderen waarvan de ouders gebruik moeten maken van de voedselbank. Dit doet de stichting omdat, wat voor de meeste kinderen de normaalste zaak van de wereld is, voor deze kinderen haast onmogelijk is. Meer info over deze stichting vind je op www.kinderenvandevoedselbank.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Kansarmekindereninnederland Logo2              

Stichting Kansarme Kinderen In Nederland is opgericht om kinderen in Nederland die onder de armoede grens leven ondersteuning en een fijner leven te bieden. Zij hebben net als ieder ander kind recht op een onbezorgde jeugd, met uitzicht op een kansrijke toekomst. Geen kind hoeft zich een buitenstaander of alleen te voelen. Meer info over deze stichting vind je op www.skkin.nl.

 

 

4Dotnet is een specialist op het gebied van het Microsoft .NET Framework. Als Microsoft .NET specialist hebben wij ons volledig toegelegd op .NET software ontwikkeling en alle dienstverlening daaromheen. 4Dotnet ondersteunt haar klanten met C# en VB.NET trainingen, detachering, consultancy, maatwerkprojecten en licentieverkoop.

Copyright 2020 - 4DotNet • E-mail: info@4dotnet.nl • Tel.: 088 - 241 44 00

Algemene trainingsvoorwaarden