Foto van Alexander

Alexander

.NET Developer

Profiel

Alexander is een enthousiaste web developer van de nieuwe generatie met 3 jaar praktijkervaring in ASP.NET development. Samen met zijn communicatieve eigenschappen en pragmatische werkhouding maakt hem dit tot een waardevolle web developer.

cv opvragen

Ervaring

september 2017 - Huidig

WPF, WCF Developer

Certificeringsinstantie, fulltime


Onderhoud en uitbreiding van een inhouse softwarepakket voor het ontsluiten van de services binnen de organisatie. De applicatie is onderdeel van het gestandaardiseerde applicatie landschap en binnen het bestaande Framework. Als developer heb ik de taak om samen met de PO (product owner) de functionele eisen door te nemen. Waarbij ik per eis technisch advies geef met betrekking tot de haalbaarheid en mogelijke gevolgen. Dit houdt, indien nodig, ook extra onderzoek naar de behoefte van de gebruiker(s) in. De functionele eisen worden in projecten verdeeld, waarna de projecten verdeeld worden over de leden van het ICT team. Ieder persoon krijgt één project, waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Tijdens de tweewekelijkse sprintmeeting geeft iedereen een statusupdate van zijn of haar project. Gebruikte technieken: WPF, WFC, Oracle db, Caliburn.Micro, DevExpress.

mei 2014 - september 2017

ASP.NET Developer

4Value B.V., fulltime


Taken: Onderhoud en uitbreiding van een inhouse softwarepakket voor het taxeren van WOZ-objecten. Gebruikte technieken: ASP.NET MVC, C#, Nhibernate, C#, XUnit, jQuery, T-SQL. Daarnaast verantwoordelijk voor project om real time data aanpassingen uit te wisselen via een door de overheid voorgeschreven standaard voor SOAP berichten. Belangrijke aspecten van het project waren efficiëntie, uitbreidbaarheid en onderhoudbaarheid. Het project bestond uit deel import en export. Voor de import is er een pipelijn opgezet bestaande uit vijf stappen. Namelijk authenticatie, XSD validatie en autorisatie, deserialisatie en validatie van de inhoud, verwerking van het bericht en het versturen van een inhoudelijke asynchrone reactie. Gebruikte technieken: o.a. ASP.NET, C#, SOAP, C#, XUnit.

Specialiteiten

4Dotnet is een specialist op het gebied van het Microsoft .NET Framework. Als Microsoft .NET specialist hebben wij ons volledig toegelegd op .NET software ontwikkeling en alle dienstverlening daaromheen. 4Dotnet ondersteunt haar klanten met C# en VB.NET trainingen, detachering, consultancy, maatwerkprojecten en licentieverkoop.

Copyright 2020 - 4DotNet • E-mail: info@4dotnet.nl • Tel.: 088 - 241 44 00

Algemene trainingsvoorwaarden